Polityka prywatności i plików cookies

Administrator danych osobowych.

Administratorem Danych Osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej https://fischer.net.pl/ jest „P.P.H.U "FISCHER" Piotr Fischer z siedzibą we Wrześni,

NIP: 789-122-38-50, Regon: 630775265

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. e-mail: sklep@fischer.net.pl

 2. Przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://fischer.net.pl/

 3. Listownie pod adresem: P.P.H.U "FISCHER" Piotr Fischer Gutowo Wielkie 3a, 62-300 Września,

Postanowienia ogólne

Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach, w tym przy organizowanych konkursach oraz przy składaniu przez Użytkowników zamówień na oferowane przez sklep internetowy towary i usługi.

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności określonych w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika stanowi odpowiednio:

 1. 6 ust. 1 lit. a) RODO:

  1. W razie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych – zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowych są całkowicie dobrowolne, a ich brak nie wpływa na możliwość skierowania do ADO jakiegokolwiek zapytania,

  2. W razie przetwarzania danych osobowych w celach rekrutacyjnych – zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych jest całkowicie dobrowolna.

 2. 6 ust 1 lit. f) RODO:

  1. W zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowego wyświetlania Strony na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników i jej ciągłej optymalizacji, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics a także zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika.

Zasady zbierania danych osobowych i informacji

W czasie przeglądania zawartości Serwisu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, przeglądane treści.

Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.

Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może zostać poprzedzone procesem rejestracji, z którym może wiązać się podanie przez Użytkownika jego danych osobowych. W takim przypadku niepodania przez Użytkownika danych osobowych może ograniczyć mu korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.

W ramach Serwisu zamieszczone są formularz kontaktowy oraz formularz zamówienia na oferowane przez sklep internetowy towary i usługi. Wypełnienie formularzy wiąże się z podaniem przez Użytkownika określonych danych osobowych.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Zakres gromadzonych danych i informacji oraz sposób ich wykorzystywania

Użytkownik Serwisu może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), hasła. Dane osobowe, których podanie przez Użytkownika jest niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu są każdorazowo oznaczone i wyróżnione od danych, których podanie zależy od uznania Użytkownika.

Dane osobowe gromadzone podczas procesu rejestracji są wykorzystywane do umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do Serwisu

Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika Serwisu.

W przypadku, gdy Użytkownik Serwisu złożył zamówienie na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów lub w inny sposób wyraził zgodę na ich otrzymywanie, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celu wysłania Użytkownikowi newslettera. Szczegółowe zasady bezpłatnego dostarczania newsletterów określa Regulamin świadczenia usługi Newsletter.

W przypadku dokonania rejestracji oraz złożenia zamówienia w sklepie internetowym zebrane w ten sposób dane osobowe służą do założenia Konta Klienta, obsługi i realizacji zamówień.

Zebrane dane służą także do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Serwisu oraz newsletterów do jego potrzeb. Przetwarzanie wskazanych danych zawsze odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z ustawią z dnia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Serwisem, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron Serwisu lub do personalizacji zawartości podstron Serwisu. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” przeglądarki internetowej. Kliknij, aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi zablokowania narzędzia Google Analytics.

Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa możemy zostać zobowiązani przez upoważnione do tego organy państwa do ujawnienia danych, w tym adresu IP Użytkownika Serwisu.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie, oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu naszych produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki. Nie podanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy kupna – sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji użytkownika w Serwisie, marketingu produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.

Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez użytkownika zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia.

Dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe, jak również realizujących dostawę towaru..

PLIKI COOKIES

W celu zapewnienia prawidłowego działania i wyświetlania Strony na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników i jej ciągłej optymalizacji, a także zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika (art. 6 ust 1 lit. f) RODO), strona wykorzystuje pliki cookies.

Pliki cookies to niewielkie pliki zapisywane na komputerze Użytkownika, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje związane z korzystaniem przez niego ze Strony ADO. Pliki cookies pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i dzięki temu odpowiednio wyświetlać Stronę. Są również niezbędne dla zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika po zalogowaniu do sklepu internetowego znajdującego się na Stronie, złożenia zamówienia lub po prostu skontaktowania się z ADO za pośrednictwem znajdującego się na Stronie formularza kontaktowego.

Plik cookies zbierają m. in. następujące dane związane z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony: rodzaj używanej przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL strony odwiedzonej wcześniej, godzina wysłania zapytania na serwer adres IP komputera.

Niniejsza Strona wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w celu:

 1. Zapewnienia poprawnego działania Strony, w tym dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników;

 2. Analiz i badań, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

ADO wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:

 1. Pliki cookies sesyjne, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki są usuwane z pamięci urządzenia Użytkownika;

 2. Pliki cookies trwałe, które są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.

Zbierane za pośrednictwem Strony pliki cookies nie są wykorzystywane do celów marketingowych, w tym ustalania indywidualnych preferencji Użytkownika w oparciu o działania podejmowane na Stronie (składanie zamówień, przeglądanie ofert).

Strona wykorzystuje pliki cookies również w celu zbierania danych statystycznych za pośrednictwem narzędzia Google Analytics.

Użytkownik może usunąć swoje dane związane z plikami cookies zbieranymi do celów statystycznych w narzędziu Google Analytics instalując dodatek do przeglądarki internetowej, dostępny na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o Użytkownikach i zdarzeniach na naszej Stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez maksymalnie 50 miesięcy.

Adresy IP zbierane od Użytkowników są anonimizowane przed ich przekazaniem do Google tak aby nie było możliwe ich przyporządkowanie (tak zwane maskowanie IP).

W zakresie w jakim dane Użytkowników są przetwarzane z wykorzystaniem plików cookies do celów statystycznych przy użyciu narzędzia Google Analytics, ADO przekazuje dane Użytkowników do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych (USA).Google Inc. przystąpił do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r., znak: IP/16/216, przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO.

W każdej chwili możliwa jest zmiana ustawień dotyczących plików cookies. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

Prawa osób, których dane dotyczą:

 1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

  1. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił P.P.H.U. "FISCHER" Piotr Fischer.

  2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

  3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez P.P.H.U. "FISCHER" Piotr Fischer zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

  4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem P.P.H.U. "FISCHER" Piotr Fischer może świadczyć jedynie za zgodą.

 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art.21 RODO.

  1. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli P.P.H.U. "FISCHER" Piotr Fischer przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług P.P.H.U. "FISCHER" Piotr Fischer prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Strony Internetowej oraz ułatwienie korzystania ze Strony Internetowej, a także badanie satysfakcji.

  2. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

  3. Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i P.P.H.U. "FISCHER" Piotr Fischer nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania, których, Klient wniósł sprzeciw.

 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

  1. Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

  2. Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

  • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

  • Wycofał określoną zgodę w zakresie, w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

  • Wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

  • Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

  • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu P.P.H.U. "FISCHER" Piotr Fischer podlega;

  • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

  1. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, P.P.H.U. "FISCHER" Piotr Fischer może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega P.P.H.U. "FISCHER" Piotr Fischer Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług P.P.H.U. "FISCHER" Piotr Fischer czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

  1. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. P.P.H.U. "FISCHER" Piotr Fischer nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

  2. Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

  • Gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas P.P.H.U."FISCHER" Piotr Fischer ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

  • Gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

  • Gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  • Gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

 1. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO

  1. Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

  • Uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

  • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu, (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

  • Uzyskać kopię swoich danych osobowych.

  • Gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

 1. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO

  1. Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z Polityki Prywatności.

 1. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

  Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie CSV, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

  W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, P.P.H.U."FISCHER" Piotr Fischer spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – P.P.H.U. "FISCHER" Piotr Fischer nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

  Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

  Klient ma prawo żądać od P.P.H.U. "FISCHER" Piotr Fischer przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w Polityce Prywatności.

  Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Zarządzanie bezpieczeństwem

P.P.H.U. "FISCHER" Piotr Fischer stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym P.P.H.U. "FISCHER" Piotr Fischer poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: sklep@fischer.net.pl

Formularze

 1. Prośba o Informacje o Przetwarzaniu Danych Osobowych
 2. Wniosek o Usuniecie Danych - gdy było się klientem
 3. Wniosek o Usunięcie Danych - gdy nie było się klientem
 4. Wniosek Żadania Usunięcia Danych (sklep internetowy) - wzór
 5. Wzór Oświadczenia o Odstąpieniu od Umowy
 6. Zgoda na Przetwarzanie Danych Osobowych
 7. Zgoda na Wycofanie Zgód na Przetwarzanie Danych Osobowych
 8. Żądanie Ograniczenia Przetwarzania Danych Osobowych
 9. Żądanie Przeniesienia Danych Osobowych
 10. Żądanie Sprostowania Danych Osobowych
 11. Żądanie Usunięcia Danych